Kontakt

Organisationsnummer

802517-3520

e-post

hojeadalen@gmail.com

Bankgironummer

307-3962

Bli medlem

Bli medlem i Intresseförening Höjeådalen

Styrelse

Martina Kvist Reimer (ordförande)

Intresset för att vilja arbeta för Höjeådalens natur och kultur väcktes när det skrevs om Lunds kommunen plan att flytta Källby reningsverket. Denna fina och gröna dal i gränsen mellan Lund och Staffanstorp riskerar därmed att bli exploaterad istället för att vara en refug för människor och djur.

Jag startade facebook gruppen "mitt Höje å", som snart hittades av likasinnade (år 2020 är vi över 1000 medlemmar) för att uppmärksamma på att Höjeådalen riskerar att bli bebyggd. Så fick jag kontakt med Harald Perby och Peter Sondhauss som ville starta en förening med mig för att verka för att Höjeådalen ska bevaras för kommande generationer.

Jag är född i Tyskland, har vuxit upp och studerat i Bochum (i Ruhrområdet), och flyttade till Sverige 1994 för att doktorera. Idag bor jag och familjen i Flackarp. Sedan 2011 driver jag som vice VD ett företag för läkemedelsforskning på Medicon Village, som jag dagligen cykelpendlar till. På min väg från och till byn Flackarp tar jag mig genom den fina Höjeådalen. Varje dag har jag förmånen att beundra de fina vyerna över dalen, jag iakttar årstidernas växlingar i odlingslandskapet, tar in avtrycket av tecknen av en svunnen kultur och bebyggelse i Källby och förundras och gläds över djur- och växtlivet som finns så nära staden. Jag vill i min roll som ordförande informera om Höjeådalens värden och påverka allmänhet och politik för att Höjeådalen skyddas för sina många natur- och kulturvärden som annars riskeras gå förlorade för alltid.


 
Peter Sondhauss (kassör)

En av föreningens grundare och kassör sedan 2018. Sitter också som suppleant i styrelsen av Naturskyddsföreningen Lund

Fysiker av yrke och utan tidigare erfarenheter hur en stadsförvaltning fungerar. Detta gör mig till den person i styrelsen med sämsta möjliga förutsättningarna. Då dessutom begränsat i sprakligt uttryck, genom uppväxt i ett annat land (Tyskland), koncentrerar jag mig på de mer tekniska uppgifter i föreningen. Utom kassörsuppgifterna är det föreningens webbsida, broshyrer, kartor och bilder generellt.

Jag har upptäckt Höjeådalen när jag var pappaledig med min dotter och behövde göra långa promenader för att får henne att sova. Började då fågelskåda på riktigt, för att jag såg så många fågelarter som jag har aldrig sett förut. På den tiden bodde familjen ganska trångt i en av Klostergårdens höghus. Att komma ut i naturen var viktigt för att koppla av och ännu viktigare för att ser fram emot att komma hem igen till värmen, båda den mänskliga och den fysikaliska.


 
Gabriella Eliasson (sekreterare)

Född 1953 och uppvuxen i Malmö. Flyttade efter gymnasieexamen till Lund, och läste till en fil kand. i kemi/biologi/ på universitet.

På grund av brist på kommunbiologitjänster sökte jag mig till VA-branschen, vilket jag aldrig ångrat. Jag har under mina år inom VA haft en fantastisk möjlighet att använda och utveckla mina kunskaper inom biologi-/ miljöområdet i synergi med den tekniska kunskapen.

Från VA-branschen är steget inte långt till Avfallsbranschen där jag fortsatt kunnat utveckla och införa kretsloppsanpassade system. Biogas är ämnesområdet jag brinner för och det har funnits med under alla mina yrkesverksamma år. Deltagit i projekt med uppförande av biogasanläggning (1982), uppgraderingsanläggning av biogas (1996), etablering av två biogasmackar (2011) samt biogasutveckling i Kina, Kenya. och Sydkorea.

Mitt miljöengagemang gäller såväl på arbetet som på fritiden, och därför hoppas jag nu kunna bidra med mina kunskaper i föreningen


 
Harald Perby

Efter uppväxten i Malmö studerade jag först till journalist i Göteborg och sedan kemi och biologi i Lund.

Efter disputation i växtfysiologi blev det i huvudsak miljöfrågor med fokus på transportsektorn. De sista 21 åren innan pension var jag handläggare i Regeringskansliet och bodde då i Stockholm.

Efter pension flyttade jag naturligtvis hem och valde Klostergården bland annat för att det är nära till Höjeådalen som jag besöker antingen med fågelkikaren, för husbehovsodling, för att fotografera kulturella spår i ett område med omfattande lämningar från äldre tider eller rätt och slätt bara vandra.


 
Stefan L. Andersson

Är från början Civilingenjör i Elektroteknik.

Har jobbat med programmering, undervisning på gymnasienivå och universitetsnivå, har sedermera blivit miljövetare. Skrev uppsats om klimatat 1978. Har sysslat med foto sedan 1970 och film sedan 1979 med avbrott. Har varit ljud- och ljustekniker i flera volontärteatergupper, även skrivit musik till detta. Frilansar idag med videofilmer med allt detta som bakgrund.


 
Thomas

Min tidiga uppväxt var söder om Stockholm i en by Rönninge. Där skogen var min lekplats.

Senare flyttade familjen till Skåne där scouting blev det stora intresset först landscout sedan sjöscout med många fina segelturer. En av mina drömmar var att vandra Kungsleden, vilket jag genomförde senare. Har arbetat min största del av livet på TetraPak som konstruktör och produktionstekniker med inriktning på automation & programmering.

Träffade min fru 1988 som snabbt omvandlade mig till djur & växt nörd. Nu startade och så intresset för föreningslivet med att bli invald i en koloniförening och i en lokalhyresgäst förening. Flyttade till Lund mitten på 90 talet och Höje å blev min närmaste natur. Träffade på Höje å intresseföreningen i folkparken i Lund och fastnade för deras arbete för ett bevarande av denna fantastiska utopi.