Höjeådalens intresseförening

1 / 4
Vill vi att Höjeådalen ser ut så?
2 / 4
... eller så här?
3 / 4
... så?
4 / 4
... eller så?

+++ AKTUELLT +++ ÅRSMÖTE 2021

Föreningen kallar medlemmarna till årsmöte den 26/8, kl 18:30, utomhus vid Fågelskådartorn, var förlängning av Högbovägen träffar på Höjeåvägen i 227 60 Lund (karta). OBS: Mötet hålls under beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning för coronavirus. Vi ber er att anmäla ert deltagande senast 25:e augusti 2021 till hojeadalen@gmail.com . Varsågod se agendan för mer information.

Den 17. Juli mättes historisk högt vattennivå i Höje å vid nivåmätstationen E6 Kannik nedströms från Värpinge. Vad kan förväntas hända med Höje ås vattennivå och vattenkvalitet i framtiden, beroende på vilka förändringar sker i området? Hur jobbar vattenrådet med att skapa värdefulla miljöer för djur och människor i Höjeådalen? Varför är Höje ås vattenråd "Sveriges ledande vattenråd"?

Svar på dessa och dina egna frågor kan du som medlem få av Karl Asp från Höje ås vattenråd, som presenterar vattenrådets verksamhet i samband med årsmötet. Se gärna även den bifogade broschyren för en liten introduktion till vattenrådets arbete. Ni som har meddelat oss en mailadress får kallelsen även via epost.

Väl mött!

Styrelsen


Hur vill du att Lunds enda tätortsnära naturområde ska utvecklas?

Naturområdet runt Höje å i södra Lund kommer att förändras. Inga beslut om hur är tagna, men det finns flera förslag. Vilket det blir kommer snart att bestämmas. Vad tycker du?

Föreningen vill verka för att de inom Lund och Staffanstorp belägna områdena som är förknippade med Höje å mellan Knästorp och gränsen mot Lomma bevaras och utvecklas. Det gäller båda deras rika natur- och kulturvärden. Områdena ska också i framtiden utgöra en kvalitativ värdefull tillgång för rekreation och biologisk mångfald.


Föredrag om Höjeådalen som det ser ut idag och hur Lund och Staffanstorp kan tänka sig att "utveckla" den.


Vill du stödjer vårt arbete och / eller hjälper till, bli medlem i föreningen.