Höjeådalens intresseförening

1 / 4
Vill vi att Höjeådalen ser ut så?
2 / 4
... eller så här?
3 / 4
... så?
4 / 4
... eller så?

Hur vill du att Lunds enda tätortsnära naturområde ska utvecklas?

Naturområdet runt Höje å i södra Lund kommer att förändras. Inga beslut om hur är tagna, men det finns flera förslag. Vilket det blir kommer snart att bestämmas. Vad tycker du?

Föreningen vill verka för att de inom Lund och Staffanstorp belägna områdena som är förknippade med Höje å mellan Knästorp och gränsen mot Lomma bevaras och utvecklas. Det gäller båda deras rika natur- och kulturvärden. Områdena ska också i framtiden utgöra en kvalitativ värdefull tillgång för rekreation och biologisk mångfald.


AKTUELL: Årsstämma för Höjeådalens Intresseförening, 29/3 kl 18:30 2023 i Klostergårdsskolans måtsal, Nordanväg 13, 222 28 Lund.
Innan stämman vill vi gärna berätta om aktuella processer för stadsutveckling som berör Höjeådalen, så vi hoppas på många som vill komma och delta!
Anmäl gärna deltagande via epost till hojeadalen@gmail.com, senast den 25 mars 2023.
Motioner från medlemmar ska vara inkomna till samma adress senast den 14:e mars 2023.


Föredrag om Höjeådalen som det ser ut idag och hur Lund och Staffanstorp kan tänka sig att "utveckla" den.


Vill du stödjer vårt arbete och / eller hjälper till, bli medlem i föreningen.