Höjeådalens intresseförening

1 / 4
Vill vi att Höjeådalen ser ut så?
2 / 4
... eller så här?
3 / 4
... så?
4 / 4
... eller så?

Hur vill du att Lunds enda tätortsnära naturområde ska utvecklas?

Naturområdet runt Höje å i södra Lund kommer att förändras. Inga beslut om hur är tagna, men det finns flera förslag. Vilket det blir kommer snart att bestämmas. Vad tycker du?

Föreningen vill verka för att de inom Lund och Staffanstorp belägna områdena som är förknippade med Höje å mellan Knästorp och gränsen mot Lomma bevaras och utvecklas. Det gäller båda deras rika natur- och kulturvärden. Områdena ska också i framtiden utgöra en kvalitativ värdefull tillgång för rekreation och biologisk mångfald.


Föredrag om Höjeådalen som det ser ut idag och hur Lund och Staffanstorp kan tänka sig att "utveckla" den.


Vill du stödjer vårt arbete och / eller hjälper till, bli medlem i föreningen.