Höjeådalens intresseförening

1 / 4
Vill vi att Höjeådalen ser ut så?
2 / 4
... eller så här?
3 / 4
... så?
4 / 4
... eller så?

Hur vill du att Lunds enda tätortsnära naturområde ska utvecklas?

Naturområdet runt Höje å i södra Lund kommer att förändras. Inga beslut om hur är tagna, men det finns flera förslag. Vilket det blir kommer snart att bestämmas. Vad tycker du?

Föreningen vill verka för att de inom Lund och Staffanstorp belägna områdena som är förknippade med Höje å mellan Knästorp och gränsen mot Lomma bevaras och utvecklas. Det gäller båda deras rika natur- och kulturvärden. Områdena ska också i framtiden utgöra en kvalitativ värdefull tillgång för rekreation och biologisk mångfald.


Härmed kallas du som är medlem, till Höjeådalens Intresseförenings årliga stämma, 20:e mars, 2024, kl 18.30 - 20:00.

Lokal: Klostergårdskolans matsal, Nordanväg 13, 222 28 Lund

Innan stämman ges en presentation om framtida utvecklingsmöjligheter för natur- och kulturkulturvärden i Höjeådalen


Kom till informationsmöte 27. Januari 2024 kl 9:30 om plan för 450 bostäder i Sankt Lars parken

Höjeådalens intresseförening bjuder till ett öppet möte om detaljplanen. Vi träffas vid busshållplatsen Lund S:t Lars och gör en rundvandring i området (Sankt Lars södra del) efter ca 45 min fortsätter mötet i Restaurang 41s lokal.


Föredrag om Höjeådalen som det ser ut idag och hur Lund och Staffanstorp kan tänka sig att "utveckla" den.


Vill du stödjer vårt arbete och / eller hjälper till, bli medlem i föreningen.